Particulier

Welstandsnominatie 1995

Bouwplan

Nieuwbouw woonhuis Ten Have, Waalre

Beknopt commentaar welstandscommissie

Woning Ten Have aan de Vlasrootlaan, door Theo en Eugène van den Acker. Het woonhuis reageert op een zeer spcifieke manier op de situatie: een groot driehoekig, bebost perceel. Aan een centrale langwerpige ruimte zijn vier bouwvolumes gekoppeld, ieder met zijn eigen materiaaluitdrukking, hoogte en relatie met buiten. Het woonhuis keert zich sterk af van de straat, maar opent zich aan de achterzijde met hoge glaspuien in de woonkamer en een ver de tuin in stkend overdekt terras. De benadering is geleidelijk: vanuit een verdiepte, cirkelvormige parkeerplaats wordt de bezoeker via een afgeschermde buitenruimte het huis binnen geleid.

Terug naar projecten